Suurten laitosmallien ylläpito vaatii ammattitaitoa

Suurten laitosmallien ylläpito onnistuu parhaiten hierarkkisen 3D mallinnuksen ja tietomallien (esim. Navis) avulla.

P2E Suunnittelu Oy:llä on useiden vuosien kokemus suurien laitosmallien ja putkistokirjastojen ylläpidossa eri järjestelmillä.