Kestävä kehitys osana prosessilaitosten suunnittelua

Kestävän kehityksen huomioivat ratkaisut ovat tärkeässä roolissa prosessilaitosten suunnittelussa nykypäivänä.

P2E Suunnittelu on omalta osaltaan rakentamassa ympäristöystävällisiä ratkaisuja teollisuuslaitosten suunnittelussa.